Khu Người Việt Lớn Nhất Las Vegas Ở Mỹ – Cuộc Sống Sinh Hoạt Người Việt – Cuộc Sống Mỹ #120

Hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi một vòng khu người Việt sinh sống đông nhất ở thành phố Las Vegas – Mỹ . Khu này gọi là Spring Mountain, đông đúc quán ăn Châu Á từ Việt Nam, Trung Hoa, Hàn Quốc, Nhật, Thái Lan …etc … Đến đây bạn sẽ gặp nhiều… Continue reading Khu Người Việt Lớn Nhất Las Vegas Ở Mỹ – Cuộc Sống Sinh Hoạt Người Việt – Cuộc Sống Mỹ #120